Toegankelijkheid

programma CO₂ besparen

co2 besparenDe regio heeft de ambitie om in 2030 49% minder CO₂ uit te stoten ten opzichte van 1990. Daarom is naast de uitwerking van de RES ook een start gemaakt met het regionale Programma CO₂ besparen. Dit programma verkent op welke manier de regio, behalve door meer duurzame energie op te wekken en te gebruiken, bij kan dragen aan het verminderen van de uitstoot van CO₂.

Monitoren

Om te kunnen voldoen aan de landelijke ambitie om in 2030 55% minder CO₂ uit te stoten, is begonnen met het maken van een monitor. Die heeft de afname van CO₂ vanaf 1990 tot nu berekend. De monitor rekent de geplande acties van de gemeentes en de regio op impact. In het najaar van 2022 komt er een online versie, zodat iedereen deze cijfers kan inzien. Tegen die tijd is er ook meer duidelijk over welke regionale acties we opzetten om de CO₂-uitstoot te verminderen.