Toegankelijkheid

Skip to main content

meedoen

meedoen

De energietransitie is naast een technisch, infrastructureel en economisch vraagstuk vooral een maatschappelijk vraagstuk. Door de impact die het heeft op onze leefomgeving, is het belangrijk dat iedereen die dat wil, mee kan doen. Meedoen in het proces, en meedelen in de opbrengst van de energieopwek.

Meedoen betekent ook dat we naast de technische haalbaarheid de maatschappelijke haalbaarheid onderzoeken en meewegen. We moeten dus organiseren dat we belangen, zorgen en ideeën van de samenleving ophalen en in de plannen verwerken. Dat doen we door het gesprek met inwoners op verschillende momenten te faciliteren en door mogelijk te maken dat stakeholders het bestuur adviseren.

Soorten participatie

Participatie gaat over betrokken zijn, over meedoen en over invloed uitoefenen. Daarin maken we onderscheid in drie soorten participatie:

  • procesparticipatie: meedenken over de uitgangspunten en meedoen met het opstellen van de RES. Bureau Regio Amersfoort organiseert deze participatie.
  • projectparticipatie: meedenken over de uitvoering van één van de projecten. De gemeente waar het energieproject gerealiseerd wordt, organiseert deze participatie.
  • financiële participatie: dit is erop gericht dat de omgeving van een locatie waar grootschalig energie wordt opgewekt, ook meedeelt in de winst van het energieproject. Dit kan op verschillende manieren vorm krijgen. Zo kunnen er aandelen of obligaties worden uitgegeven die de omwonenden kunnen kopen (financiële deelneming). Of kan een gedeelte van de omzet van het energieproject worden afgedragen ten gunste van de omgeving (financiële afdracht). Een coöperatie of projectontwikkelaar organiseert deze vorm van participatie.

Meedoen met het proces of het project

De nieuwe manier waarop we energie opwekken, heeft invloed op hoe onze omgeving eruit ziet. Er komt meer wind- en zonne-energie: op zee én op land. Ook zoeken we naar duurzame warmtebronnen, bijvoorbeeld uit water of uit de bodem. Om dit te realiseren, hebben overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties elkaar nodig. Daarom werken we samen en is het van belang dat wie wil meepraten ook mee kan praten. Om de plannen beter te maken, en ook zodat bestuurders - wanneer zij besluiten over de RES - goed de belangen kennen van inwoners en ondernemers, en die mee kunnen wegen.

Tijdens de RES 1.0 waren hiervoor dialoogtafels. Inwoners, belangenorganisaties en lokale bewonersinitiatieven hebben meegedacht over hoe Regio Amersfoort kan werken aan de energietransitie en duurzaamheid. De 30 voorstellen die zijn ontwikkeld worden meegenomen in verschillende vervolgprojecten en programma's. De voorstellen die gaan over het opwekken van schone energie zijn verwerkt in de Regionale Energie Strategie. Er zijn ook voorstellen gekomen over het verminderen van de CO₂ uitstoot. Die krijgen een plek in het regionale programma CO₂ besparen. Bij het opstellen van de RES 2.0 voeren we opnieuw het gesprek.

Op de hoogte blijven

Wilt u weten wanneer een volgende gespreksronde start? Meld u zich dan via de contactpagina aan en geef in het bericht aan dat u graag mee wil praten.