Toegankelijkheid

Skip to main content

Regionale Energie Strategie

hoofdfoto res

In de Regionale Energie Strategie, kortweg de RES, beschrijven we hoe en waar Regio Amersfoort kansen ziet voor grootschalig duurzame elektriciteit (zon en wind), hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken en hoe we CO₂ besparen.

De RES omschrijft dus de keuzes die we met elkaar maken. Hoe we samenwerken naar een toekomstbestendige regio, die zelf duurzame, lokale en betaalbare energie produceert. De RES is een dynamisch document. De eerste versie is in 2021 vastgesteld met de kennis van toen. In 2023 hebben we met de RES 2.0 een voortgangsrapportage gemaakt op basis van nieuwe kennis, ervaring en (politieke) keuzes.

lees hier de RES

Nationaal programma ondersteunt

De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders en maatschappelijke organisaties in energieregio's samen aan een Regionale Energie Strategie. Nederland is verdeeld in 30 energieregio’s. Elke energieregio maakt een RES, om samen de doelstelling uit het Klimaatakkoord te halen om in Nederland 35 Terawattuur (TWh) hernieuwbare energie op te wekken in 2030. Het Nationaal Programma RES ondersteunt de energieregio’s bij het opstellen en uitvoeren van de RES-sen.

nationaal programma RES

Nauw samenwerken

In de RES-regio Amersfoort werken de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg, de provincie Utrecht, waterschap Vallei en Veluwe en netbeheerder Stedin nauw samen. Het doel is om in 2030 minstens 0,5 TWh elektriciteit (grootschalig) op te wekken met hernieuwbare energiebronnen.

aanpak

aanpak

Lees meer over hoe de RES tot stand is gekomen, hoe we verder gaan met de uitvoering en hoe we de voortgang monitoren.

meedoen

meedoen

Door het effect van de energietransitie op onze leefomgeving is het belangrijk dat iedereen die dat wil, mee kan doen. Lees hoe dat kan.

uitvoering

uitvoering

In de RES zijn een aantal mogelijke projecten en onderzoeken benoemd. Lees meer over de uitvoering van deze projecten.

nieuws

nieuws

Lees het laatste nieuws en relevante ontwikkelingen over de energietransitie in Regio Amersfoort.

achtergrondinformatie

achtergrondinformatie

Lees verdiepende informatie over netcongestie, gezondheidseffecten en de verschillende bronnen voor duurzame energie.

bibliotheek

bibliotheek

Dé verzamelplek van allerei soorten informatie over de Regionale Energie Strategie in onze regio: van filmpjes tot documenten.