planning

De RES 1.0 is in juni 2021 vastgesteld. Die beschrijft de grootschalige opwek die we in de regio gaan realiseren om voor 2030 de CO₂-uitstoot met de helft te verminderen ten opzichte van 1990. Voor de zomer van 2023 moet de RES 2.0 vastgesteld zijn. Die monitort de voortgang en beschrijft eventuele aanpassingen.

tijdlijn res 2.0 deel 1

 

tijdlijn res 2.0 deel 2