Toegankelijkheid

planning

De RES 1.0 is in juni 2021 vastgesteld. Die beschrijft de mogelijke locaties om voor 2030 grootschalige opwek van duurzame energie in de regio te realiseren.

In mei 2023 is de voortgangsrapportage RES 2.0 vrijgegeven voor vaststelling. Die monitort de voortgang op de mogelijke opweklocaties. Om de ambitie uit de RES 1.0 te halen en in onze regio 0,5 TWh duurzaam op te wekken, moeten voor 2025 de vergunningen zijn afgegeven voor de opweklocaties. Dat is nodig omdat realisatie ook veel tijd kost. Om dat te halen moeten we flink versnellen. Daarom is samen met de RES 2.0 ook een stappenplan naar 2025 vastgesteld. 

tijdlijn res 2.0 deel 2

tijdlijn res