Toegankelijkheid

Skip to main content

achtergrondinformatie

Er is een aantal onderwerpen dat belangrijk is voor het kunnen realiseren van duurzame opwek en waar kennis van noodzakelijk is om het gesprek over duurzame energie goed te kunnen voeren. Die komen aan de orde op deze pagina.

Zo maakt netcongestie (overbelasting van het elektriciteitsnet) het lastig om grootschalige opwek te realiseren. Leven er bij omwonenden vragen en zijn er zorgen over gezondheidseffecten van windmolens. En om een goede keuze te maken tussen verschillende duurzame energiebronnen, is het belangrijk de voor- en nadelen van de bronnen te kennen.

meer weten? stel je vraag