energietransitie

energietransitie def uitsnede
In het Nationale Klimaatakkoord is vastgelegd dat Nederland in 2030 49% CO₂-reductie gerealiseerd moet hebben ten opzichte van 1990. Om dat te bereiken, zijn er 5 klimaattafels opgezet: elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik, en mobiliteit. Elektriciteit en gebouwde omgeving zijn ondergebracht in de Regionale Energie Strategie. De effecten van de klimaattafels industrie, landbouw en landgebruik, en mobiliteit werken we uit in het regionale programma ‘minder CO₂’.

Regionale Energie Strategie

Regionale Energie Strategie

In de Regionale Energie Strategie werken we samen aan schone energie.

CO₂-reductie

CO₂-reductie

Met het programma 'minder CO₂' willen we de CO₂-ambitie van de regio realiseren.

documenten thema energietransitie