Toegankelijkheid

Skip to main content

energietransitie

In het Nationale Klimaatakkoord is vastgelegd dat Nederland in 2030 49% CO₂-reductie gerealiseerd moet hebben ten opzichte van 1990. Om onze uitstoot te verminderen, moeten we werken aan een verandering van energieverbruik: de energietransitie.

Waar we nu voor onze elektriciteit, warmte en brandstof vooral fossiele energie als gas, steenkool en aardolie verbranden, willen we toe naar een situatie waarin we schone en lokaal opgewekte energie gebruiken. Hoe we die schonere bronnen, die geen of minder CO₂ uitstoten willen opwekken, staat beschreven in de RES. Dat is de Regionale Energie Strategie die we als Regio Amersfoort gezamenlijk hebben opgesteld en uitvoeren.

bezoek onze RES-site

res amersfoort bolletjes

documenten thema energietransitie