Toegankelijkheid

Skip to main content

bestuurlijke samenwerking

De samenwerking in Regio Amersfoort is gebaseerd op een bestuursconvenant. Dat sloten de colleges van burgemeester en wethouders (B&W) van de zeven Utrechtse gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg in 2008 af. Op onderdelen participeren de Gelderse gemeenten Barneveld en Nijkerk. Zij maken ook deel uit van Regio Foodvalley. De gemeente Eemnes participeert op onderdelen in Regio Gooi- en Vechtstreek.

We werken op geheel vrijwillige basis, flexibel en op maat met elkaar samen. Elke gemeente is volledig autonoom. Besluitvorming over onderwerpen kan alleen tot stand komen door (gelijkluidende) besluiten van de deelnemende gemeenten van de colleges van B&W en/of gemeenteraden. Het onderstaande animiatiefilmpje legt duidelijk uit waarom en hoe we met elkaar samenwerken.

ga naar: