Toegankelijkheid

Skip to main content

aanpak

energietransitie voor op pagina

De RES is een strategie die leidt tot keuzes. Over welke energiebronnen en ook over hoe veel, hoe groot en waar.

Dit raakt de bevoegdheden van de gemeenten, de provincie en de waterschappen. Daarom beslissen zij samen over de RES. Want energie opwekken vraagt ruimte. Maar dat doen bijvoorbeeld woningbouw, natuur en landbouw ook. Overheden wegen alle belangen af en leggen de projecten en plannen uit de RES vast in hun beleid voor onze leefomgeving. Daarnaast zijn er veel partijen nodig voor de uitvoering van de RES. Ook zij moeten zich kunnen vinden in de keuzes in de RES.

Meedoen

De RES raakt ook inwoners. De een is betrokken omdat hij deel neemt aan een coöperatie voor windenergie; de ander omdat er een onderzoek loopt naar een zonnepark bij haar in de buurt en weer iemand anders is op zoek naar manieren om zijn energierekening betaalbaar te houden. Iedereen die mee wil doen, moet mee kunnen doen. Op verschillende manieren organiseren we daarom het gesprek over de uitgangspunten van de RES, en op een later moment over de uitvoering van de projecten.