Toegankelijkheid

Skip to main content

betrokken en verbonden!

Negen gemeenten die bijdragen aan de versterking van Regio Amersfoort als unieke plek om te wonen, werken en leven: we voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor oplossingen van regionale vraagstukken. Daartoe bundelen we kennis en daadkracht voor de thema's mens, omgeving, energietransitie en economie.

regionaal samenwerken

Steeds meer ontwikkelingen spelen zich af op tenminste regionale schaal. Dat vraagt om krachtenbundeling en samenwerking van de gemeenten in onze regio. Samen kunnen we efficiënt en effectief inspelen op de uitdagingen van deze tijd.

onze bestuurlijke organisatie

bijeenkomsten

Om onze ambities te realiseren, komen we regelmatig samen. Zo is er elke maand een regiodag en heeft elk thema zijn eigen bestuurlijke en ambtelijke overleggen. Bureau Regio Amersfoort publiceert tijdig de vergaderstukken op het ledendeel van deze site.

het jaaroverzicht

Regio Amersfoort is het bestuurlijke samenwerkingsverband tussen de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg in de provincie Utrecht. Op onderdelen participeren de Gelderse gemeenten Barneveld en Nijkerk, die deel uitmaken van Regio Foodvalley. De gemeente Eemnes participeert op onderdelen in Regio Gooi- en Vechtstreek.