omgeving

hp omgeving uitsnedeDe regionale ruimtelijke visie Regio Amersfoort biedt een leidraad voor de ruimtelijke ontwikkeling van Regio Amersfoort. Zodat onze regio ook op langere termijn aantrekkelijk en vitaal blijft. Een regio waar het goed leven is, met een gezonde woning- en arbeidsmarkt en waar de bereikbaarheid op orde is. Daarvoor bundelen we onze krachten op de onderstaande terreinen.

ontwikkelbeeld

ontwikkelbeeld

Hoe ziet onze regio er in 2040 uit en hoe 'groeien' we daar naartoe? Het staat in de strategie 'het ontwikkeldbeeld Regio Amersfoort Centraal!'.

handelingsperspectief voor het landelijk gebied

handelingsperspectief voor het landelijk gebied

De opgaven voor het landelijk gebied waarvoor we samen staan, komen in het Handelingsperspectief Buitengebied.

woondeal

woondeal

Ongeveer 23.000 nieuwe woningen in Regio Amersfoort, vóór 2030. Dat is de gezamenlijke opgave uit de woondeal.

ruimte en wonen

ruimte en wonen

Veel extra woningen, meer werklocaties, natuur en recreatie: het kan (en moet) allemaal sámen in de ruimte die we gezamenlijk inrichten.

verkeer en vervoer

verkeer en vervoer

Hoe houden we de regio bereikbaar? We werken samen op strategische mobiliteitsdossiers en we wisselen kennis uit.

documenten thema omgeving