Toegankelijkheid

Skip to main content

omgeving

hp omgeving uitsnedeDe regionale ruimtelijke visie Regio Amersfoort biedt een leidraad voor de ruimtelijke ontwikkeling van Regio Amersfoort. Zodat onze regio ook op langere termijn aantrekkelijk en vitaal blijft. Een regio waar het goed leven is, met een gezonde woning- en arbeidsmarkt en waar de bereikbaarheid op orde is. Daarvoor bundelen we onze krachten op de onderstaande terreinen.

ontwikkelbeeld

ontwikkelbeeld

Hoe ziet onze regio er in 2040 uit en hoe 'groeien' we daar naartoe? Het staat in de strategie 'het ontwikkeldbeeld Regio Amersfoort Centraal!'.

handelingsperspectief buitengebied

handelingsperspectief buitengebied

De opgaven voor het landelijk gebied waarvoor we samen staan, komen in het handelingsperspectief buitengebied.

verkeer en vervoer

verkeer en vervoer

Hoe houden we de regio bereikbaar? We werken samen op strategische mobiliteitsdossiers en we wisselen kennis uit.

woondeal 2022 tot en met 2030

woondeal 2022 tot en met 2030

We bouwen in de periode 2022 tot en met 2030 in Regio Amersfoort 27.000 nieuwe woningen. Daarvoor is een nieuwe woondeal gesloten.

regionaal programmeren wonen en werken

regionaal programmeren wonen en werken

We willen dat er in onze regio een goede balans is tussen de behoefte aan en de feitelijke realisatie van woningen en locaties om te werken.

documenten thema omgeving