Toegankelijkheid

Skip to main content

uitvoering

windturbine draaiend liggend

Hieronder een overzicht van de lopende projecten binnen de RES.

belemmeringenonderzoek A28 en Vlasakkers

We brengen in beeld wat de beperkingen van grootschalige opwekking van duurzame energie langs de A28 en bij Vlasakkers zijn.

activiteiten wijkvereniging Soesterwijkwiek

Wijkvereniging Duurzaam Soesterkwartier in Amersfoort organiseert activiteiten voor energiebesparing, duurzaam bouwen en zonne-energie.

zonnevelden (Maatweg, Hoevelakense Beek)

Zonnevelden Maatweg en Hoevelakense Beek zijn opgeleverd. Samen zijn ze goed voor stroom voor 3500 huishouden.

lokale uitnodigingskaders van 5 gemeenten

In 5 gemeenten zochten ze uit wat de geschikte plekken voor opwekking van zonne- en windenergie zijn.

haalbaarheidsonderzoek warmtenet Eem

Warmte uit de Eem en uit het Eemmeer voor het duurzaam verwarmen van woningen, kan dat? Dat wordt nu onderzocht.

energielandschap langs de A12

Wat zijn de mogelijkheden voor een energielandschap langs de A12? Daarover is een verkenning gestart.

grootschalige opwekking van zonne-energie

Energie opgewekt op bedrijfsdaken/overheids-gebouwen/in buitengebied leidt tot netcongestie; reden om er niet op in te zetten.

grootschalige opwekking van zon-pv

Er zijn mogelijkheden voor zonnepanelen op overkapte parkeerterreinen. Hiermee zetten we in op efficiënt ruimtegebruik.

opwekking zonne-energie langs de A1

We werken met Rijkswaterstaat en gemeenten een plan uit voor het opwekken van zonne-energie langs de A1 ten westen van Amersfoort.

plan MER

De provincie Utrecht doet onderzoek naar extra windlocaties in Regio Amersfoort.

Onderzoeken OER A28

Er is onderzoek gedaan naar de effecten van geluid en slagschaduw van mogelijke windturbines.