Toegankelijkheid

van RES 1.0 naar RES 2.0

De kansrijke initiatieven en mogelijkheden om grootschalig energie op te wekken in onze regio zijn vastgelegd in de RES 1.0. Die is in het voorjaar van 2021 vastgesteld. De RES is een dynamisch document dat we elke twee jaar herijken. Dat betekent dat er in 2023 een RES 2.0 volgt. Omdat de RES 2.0 een voortgangsdocument is en geen nieuw beleid bevat, wordt deze niet door de gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap, maar alleen door de colleges vastgesteld. Uiterlijk 1 juli 2023 sturen alle energieregio's hun RES 2.0 aan het Nationaal Programma RES.

In elke volgende RES krijgen actuele ontwikkelingen, relevante onderzoeken of gerealiseerde projecten een plaats. Ook kijken we of we op koers liggen voor 2030. En of het nodig is de ambitie of de aanpak aan te passen vanwege nieuwe inzichten, innovaties of ervaringen.