van RES 1.0 naar RES 2.0

De kansrijke initiatieven en mogelijkheden om grootschalig energie op te wekken in onze regio zijn vastgelegd in de RES 1.0. Die is in het voorjaar van 2021 vastgesteld. De RES is een dynamisch document dat we elke twee jaar herijken. Dat betekent dat de gemeenteraad, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap de RES 2.0 uiterlijk 1 juli 2023 vaststellen.

Actuele ontwikkelingen als aanpassingen in zoekgebieden, relevante onderzoeken of gerealiseerde projecten krijgen daarin een plaats. Ook kijken we of we op koers liggen voor 2030. En of het nodig is de ambitie of de aanpak aan te passen vanwege nieuwe inzichten, innovaties of ervaringen.

Net als voor de RES 1.0 organiseren we ook voor de RES 2.0 gesprekken. Zodra daarover meer bekend, staat de informatie op deze pagina.