Toegankelijkheid

monitoring

Om te weten of we op koers liggen voor 2030, monitoren we de voortgang en haalbaarheid van plannen en kansen die in de RES zijn opgenomen. Voor de voortgang van de RES 1.0 gebruiken we 'ijkmomenten'. Het eerste ijkmoment was aan het einde van eerste kwartaal in 2022, en is beschreven in de voortgangsrapportage ijkmoment 1. Dat laat zien dat het aantal zoekgebieden en het bijbehorende aantal TWh in de regio daalt. Toen de colleges de RES 1.0 vaststelden, was er 0,96 TWh aan mogelijke initiatieven beschikbaar. Bij dit eerste ijkmoment is dit gedaald naar 0,64 TWh. Dit komt voornamelijk door gemeenteraden die zoekgebieden zoals opgenomen in de RES 1.0 uitsloten. Een positieve ontwikkeling is dat zon-op-dak flink meer werd.

Tweede en derde ijkmoment

Het einde van het tweede kwartaal 2022 was het tweede ijkmoment, dat is beschreven in de voortgangsrapportage ijkmoment 2. Dat brengt in beeld wat de gevolgen zijn van de coalitieakkoorden van de nieuwe colleges voor het doel, en wat de status is van initiatieven en kansen die in de RES 1.0 zijn benoemd. Hiervoor is een aantal onderzoeken gestart. Bij het derde ijkmoment (eerste kwartaal 2023) beoordelen we de status van initiatieven en hoe die in de RES 2.0 worden verankerd. Bij het vierde ijkmoment (tweede kwartaal 2023) stellen we de RES 2.0 vast.