Toegankelijkheid

Skip to main content

economie

economiE

Regio Amersfoort kenmerkt zich door een breed geschakeerd bedrijfsleven. De centrale ligging en goede verbindingen met alle delen van Nederland dragen bij aan een uitstekend vestigingsklimaat. Hoofdkantoren van grote, internationaal opererende concern en ingenieursbureaus zijn hier gevestigd. Ook veel bedrijven die werken in de sectoren ICT, bouw en constructie en agrofood voelen zich bij ons thuis. Kortom: een regio met veel werkgelegenheid en een hoge arbeidsparticipatie met zowel denkers als doeners.

economische zaken

economische zaken

Een bloeiende economie, die bouw, onderhoud en versterk je samen: met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen.

recreatie & toerisme

recreatie & toerisme

We brengen het brede aanbod dat onze regio zo aantrekkelijk maakt voor recreanten en toeristen in beeld.

regionaal programmeren wonen en werken

regionaal programmeren wonen en werken

Een goede balans tussen de behoefte aan en de realisatie van woningen en werklocaties.

documenten thema economie