Toegankelijkheid

Skip to main content

stakeholdersoverleg

Naast het brede gesprek met inwoners, organiseren we ook het gesprek met stakeholders. Omdat zij een bredere achterban vertegenwoordigen, willen bestuurders graag hun advies over de plannen. De deelnemers aan het stakeholderoverleg zijn:

  • Jong RES - jongeren over de energietransitie
  • NMU - Natuur en Milieufederatie Utrecht
  • Energie van Utrecht - koepel van energiecooperaties
  • LTO – Ondernemersorganisatie voor Landbouw
  • Windalarm -  beweging die zich verzet tegen het plaatsen van megawindturbines vlakbij woonwijken en in de natuur
  • Extinction Rebellion - decentrale beweging die strijdt voor een leefbare toekomst

Bij de tot standkoming van de RES 2.0 heeft het stakeholderoverleg de bestuurders geadviseerd. De verschillende adviezen zijn in een verzameldocument opgenomen en met de bestuurders besproken. Een deel van de adviezen is overgenomen, een deel niet. In het verzameldocument is terug te lezen welke adviezen overgenomen zijn.

Ook meepraten?

Criteria waaraan een partij moet voldoen om deel te nemen aan het stakeholderoverleg zijn:

  • Aantoonbaar actief in de regio Amersfoort op het gebied van energie, duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling of milieu
  • Aantoonbaar een achterban vertegenwoordigen en een proces georganiseerd hebben om adviezen te toetsen aan die achterban
  • Aantoonbaar een regionaal belang vertegenwoordigen (itt een lokaal of eigen belang)

Belanghebbenden die een lokaal of eigen belang vertegenwoordigen krijgen een plek in het participatieproces zodra een zoekgebied een project wordt. Belangenverenigingen met een regionaal belang in energie, klimaat en/of ruimtelijke ontwikkeling die ook graag aan tafel willen, kunnen zich melden via het contactformulier.