stakeholdersoverleg

Naast het brede gesprek met inwoners, organiseren we ook het gesprek met stakeholders. Omdat zij een bredere achterban vertegenwoordigen, willen bestuurders graag hun advies over de plannen. De deelnemers aan het stakeholderoverleg zijn:

  • Jong RES - jongeren over de energietransitie
  • NMU - Natuur en Milieufederatie Utrecht
  • Energie van Utrecht - koepel van energiecooperaties
  • LTO – Ondernemersorganisatie voor Landbouw

Belangenverenigingen met een regionaal belang in energie, klimaat en/of ruimtelijke ontwikkeling die ook graag aan tafel willen, kunnen zich melden via het contactformulier.