zelf CO₂ besparen

subsidieregelingen

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie
Wil je grootschalig duurzame (hernieuwbare) energie produceren? Of CO₂-verminderende technieken toepassen? Dan kun je subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Deze regeling is voor bedrijven en non-profitorganisaties.

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing
De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) geeft subsidie voor een (hybride) warmtepomp. Je kan hiervoor in aanmerking komen als je eigenaar bent van de koopwoning en deze woning het hoofdverblijf is of direct na renovatie wordt.

De subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren
Koop of lease je een volledig elektrische personenauto? Dan kun je u in aanmerking komen voor de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Deze regeling geldt voor nieuwe en gebruikte elektrische personenauto's in de kleinere en compacte middenklasse.

Duurzaam Bouwloket

Het Duurzaam Bouwloket verzorgt als onafhankelijke en professionele partij het energieloket voor jouw gemeente. Je kunt daar terecht met al jouw vragen over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. Bezoek het Duurzaam Bouwloket.