Toegankelijkheid

Skip to main content

waarom een RES

De verandering van het klimaat, instabiliteit in de wereldhandel en de eindigheid van steenkool, gas en olie maken dat we de komende jaren ons energiegebruik willen veranderen. De overgang van fossiele naar duurzamere energiebronnen noemen we de energietransitie.

Minder CO₂-uitstoot

Om in de toekomst over schone en betaalbare energie te beschikken en onze groeiende regio leefbaar te houden, moeten overheid, bedrijven en inwoners op een andere manier omgaan met hoeveel energie we verbruiken en hoe we die energie opwekken. Daarom heeft Nederland in het Klimaatakkoord vastgelegd dat we de uitstoot van CO₂ gaan verminderen. Hoe? Door uit wind en zon duurzame elektriciteit op land op te wekken voor gebouwen en woningen. Vanaf 2030 moet dit jaarlijks 35 terawattuur (TWh) zijn. Voor de industrie gaan we energie opwekken op zee.

Regio Amersfoort energieregio

Regio Amersfoort is 1 van de 30 energieregio's in Nederland die onderzoekt waar en hoe je het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) kunt opwekken:

res regios in nederland