Toegankelijkheid

RES-informatiebijeenkomsten

In het najaar van 2022 waren er twee informatiebijeenkomsten voor raads- en statenleden over de Regionale Energie Strategie.

Op 19 september kwamen zo'n 85 raadsleden uit Regio Amersfoort naar de Expo in Hoevelaken om met elkaar in gesprek te gaan over de RES. Zij kregen tijdens het plenaire deel presentaties over de stand van zaken, over netcongestie en de feiten en fabels rondom windmolens. Daarna gingen ze in groepen uiteen om zorgen en ideeën uit te wisselen over de energietransitie.

Op 22 november zijn zo'n 100 raadsleden bijgepraat over wind op zee. Een initatiefnemer van een windcoöperatie vertelde over de lusten en lasten van het opzetten van een cooöperatie. Vervolgens kregen zes belanghebbenden het podium om hun ideeën over de energietransitie te pitchen. Daarna waren de raadsleden in de gelegenheid om hen te bevragen. Omdat het een regionale bijeenkomst was, waren dit stakeholders met een gemeentegrensoverstijgend belang. Denk aan LTO, Jong RES, Natuur en Milieu Federatie Utrecht, Windalarm, Extinction Rebellion en Energie van Utrecht.

Terugkijken

Het plenaire deel van beide bijeenkomsten is opgenomen en kun je hieronder terugkijken. In de bibliotheek staan de bijbehorende stukken.

17 april 2023

22 november 2022

19 september 2022