Toegankelijkheid

Skip to main content

lees de RES

De RES 1.0 is na een proces van samenwerken en inspraak in juni 2021 vastgesteld door de 7 gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap. Lees op deze pagina de RES, de veelgestelde vragen, de rapportage van Stedin over de impact op het electriciteitsnet en Drievoudig Duurzaam (het aanbod van NMU en Energie Samen) en de voortgangsrapportages die we publiceren.