Toegankelijkheid

Skip to main content

wonen en zorg

wonen en zorg pagina

Jaarlijks doen inwoners van onze regiogemeenten een beroep op voorzieningen voor Maatschappelijke Opvang, Beschermd wonen en Jeugdzorg; de zogeheten instroom. De regiogemeenten hebben afgesproken dat deze cliënten weer terug gaan (de uitstroom) naar de gemeente van herkomst. Mensen die uitstromen uit zorg en opvang krijgen daarbij voorrang. Daarover maken we uniforme afspraken met elkaar. Dit om die uitstroom te bevorderen en te zorgen voor een regionale verdeling.

 • ambitie

  Het doel is dat de mensen die kunnen uitstromen dat ook zo snel mogelijk doen naar de gemeente van herkomst.

 • visie

  Snelle uitstroom naar de gemeente van herkomst is het beste voor het herstel van de betreffende persoon. Daarnaast: onnodig verblijf in zorg brengt hoge kosten met zich mee. Daarom is het - vanuit het perspectief van het individu en om financiële redenen - belangrijk voor gemeenten om uitstroom te bevorderen en te faciliteren.

  Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat elke gemeente verantwoordelijk is voor de huisvesting van de eigen inwoners, ook als die vanwege zorg of opvang tijdelijk elders in de regio hebben gewoond.

  Er is afgesproken dat de huisvesting van personen zonder vaste woon- of verblijfplaats, die na tijdelijk verblijf zelfstandig gaan wonen, een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de regiogemeenten. Daarbij streven we naar een eerlijke verdeling tussen de gemeenten.

 • contactpersoon

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | adviseur Samenleven en Wonen bij de gemeente Amersfoort

 • wat we samen doen

  De regiogemeenten zijn akkoord met het voorstel over urgentie bij uitstroom uit zorg en opvang. We werken aan het werkproces om de uitstroom van mensen te faciliteren. Hierin zijn de stappen beschreven en is omschreven wie welke acties op welk moment in het proces moet uitvoeren. Nadat er overeenstemming is over het werkproces, kunnen we dit proces verder uitwerken en invoeren.

 • producten van de samenwerking

  We hebben in regionaal verband een aantal afspraken gemaakt over urgentie bij uitstoom uit zorg en opvang, waaronder:

  • na tijdelijk verblijf (jeugdzorg, maatschappelijke opvang, begeleid of beschermd wonen) gaan mensen terug naar de gemeente van regie/herkomst
  • tenzij er redenen zijn waardoor iemand beter vorm kan geven aan een zelfredzaam leven in één van de andere gemeenten die deelnemen aan deze afspraak
  • elke gemeente stelt een aantal woningen per jaar beschikbaar voor maatwerk/uitruil/het huisvesten van personen met een zwervend bestaan
  • uitstroom uit een zorgtraject is voorzienbaar; tijdens het traject werken we aan het uitstroomperspectief van de betrokken persoon. waarbij een zelfstandige woning niet het uitgangspunt hoeft te zijn.

  Lees het volledige document voorstel regionale afspraken voor urgentie bij uitstroom uit zorg en opvang met toelichtin op de afspraken.

 • deelnemende regiogemeenten

  De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg.

  Bestuurlijk trekker: Moniek van de Graaf (gemeente Woudenberg).

 • externe partners

  De regiogemeenten werken samen met de woningbouwcorporaties die actief zijn in de verschillende gemeenten. Daarnaast is er voor een warme overdracht en vlotte uitstroom samenwerking nodig tussen de zorgaanbieders en de sociale teams.

 • aanverwant
 • document