Toegankelijkheid

Skip to main content

transformatie jeugdhulp

tranformatie jeugdhulp pagina zelf

Het is een belangrijke, gemeenschappelijke opgave: de benodigde jeugdhulp realiseren binnen de financiële mogelijkheden. Zoals het de afgelopen jaren ging, is organisatorisch (onder meer door personeelstekort) en financieel niet meer houdbaar. Daardoor leidt het groeiende beroep op jeugdhulp soms tot een mismatch tussen vraag en aanbod. Met onder meer langere wachttijden en aanbod dat niet aansluit op de vraag tot gevolg.

Dat vraagt om een transformatie van de jeugdhulp. Op landelijk niveau is dat al aan de orde, onder meer in de keten van de jeugdbescherming. In Regio Amersfoort werken de gemeenten al langere tijd samen wat betreft het beleid, de regelgeving en de inkoop van de specialistische jeugdhulp. Nu is het belangrijk dat we een aantal inhoudelijke veranderingen doorvoeren die de jeugdhulp toekomstbestendig maken. We zijn verantwoordelijk voor een dekkend en eenvoudig zorglandschap van waaruit we tijdig goede hulp en ondersteuning bieden. Hoe we dat gaan doen, staat in onze regiovisie 'samenwerken aan specialistische jeugdhulp 2021-2026'. Daarnaast werken we samen op de volgende onderdelen:

Bestuurlijk trekkers zijn Nadya Aboyaakoub-Akkouh (gemeente Amersfoort) en Mirjam Havinga (gemeente Eemnes);
contactpersoon is Christa Hoogenveen, projectleider RISB bij de gemeente Amersfoort.