Toegankelijkheid

Skip to main content

werk en inkomen

Regio Amersfoort geeft invulling aan begeleiding, ondersteuning en scholing naar werk vanuit het Werkgeversservicepunt (samen met het UWV), het Jongerenloket en het Leerwerkloket regio Amersfoort.
Als werk nog niet mogelijk is, wordt lokaal ondersteuning geboden. Dit geldt ook voor het armoede- en minimabeleid. Hierbij leren de regiogemeentenen van elkaar en inspireren elkaar.