Toegankelijkheid

Skip to main content

toekomstbestendig doelgroepenvervoer

toekomstbestendig doelgroepenvervoer pagina

Het vervoerslandschap verandert. Het is belangrijk om daarop in te spelen. Er zijn verschillende aanleidingen om het vervoer aan te passen:

 • oplopende kosten doelgroepen vervoer
 • aflopende contracten en terugtrekkende provincie bij de Regiotaxi
 • complexiteit van het systeem
 • wens tot doorontwikkeling van het systeem op het gebied van duurzaamheid, efficiëntie en kwaliteit.


 • ambitie

  We willen het Wmo-, jeugd- en leerlingenvervoer in Regio Amersfoort betaalbaar en toegankelijk houden.

 • visie

  We willen dat cliënten zelfredzaam zijn. Wat daaraan bijdraagt, is dat we de vervoersvoorzieningen duurzaam en efficiënt uitvoeren.

 • contactpersonen

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | beleidsadviseur ontwikkeling samenleving (Wmo) bij de gemeente Baarn
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | beleidsadviseur jeugd bij de gemeente Soest

 • wat we samen doen

  Gezien de uitdagingen en ontwikkelingen binnen het vervoerlandschap heeft het bestuurlijk overleg sociaal domein aan Royal HaskoningDHV gevraagd te adviseren over hoe we het vervoer binnen Regio Amersfoort de komende jaren effectief en efficiënt kunnen inrichten.

  Dit bureau heeft ons aan de hand van vier verschillende scenario’s geadviseerd om de vervoersstromen te laten integreren en het doelgroepenvervoer gezamenlijk aan te besteden. Dit scenario is vervolgens uitgewerkt in een businesscase.

  Het verwachtte besparingspotentieel bleek daar echter niet uit, terwijl wel het risico op substantiële (financiële) risico’s en investeringskosten zichtbaar werd. Daarom heeft het bestuurlijk overleg sociaal domein uiteindelijk besloten om niet akkoord te gaan met het voorstel voor het integreren van vervoersstromen. We sluiten ons aan bij het Utrechtse aanbestedingstraject van de inkoop van de Regiotaxi (waar contractmanagement een deel van uit kan maken).

 • producten van de samenwerking

  De gemeenteraden in Regio Amersfoort stelden begin 2018 het beleidskader doelgroepenvervoer vast. Doelen van dit kader zijn om de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten en om vervoersvoorzieningen duurzamer en efficiënter uit te voeren.

 • deelnemende regiogemeenten

  De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg. De gemeenten Eemnes en Nijkerk zijn geen onderdeel van dit project, maar ze hebben wel een relatie met vervoer en inkoop.

  Bestuurlijk trekker: Steven de Vries (gemeente Baarn).

 • externe partners

  Er is een belangrijke relatie met het Regionaal Inkoop en Subsidie Bureau (RISB) vanwege de inkoop en de contracten.
  De provincie Utrecht is een partner vanwege haar terugtrekkende rol bij de Regiotaxi en de aanbesteding voor het openbaar vervoer.
  Externe stakeholders zijn de regionale adviesraden en de vervoerders.
  Daarnaast is er een link met de verschillende beleidsvelden op het gebied van verkeer en vervoer.

 • documenten