Toegankelijkheid

Skip to main content

doordecentralisatie Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang

doordecentralisatie

Samenwerken om hulp en ondersteuning te bieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid is belangrijk, zodat zij zo veel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Een belangrijke stap hierbij is de zogenaamde ‘doordecentralisatie’ van Beschermd wonen. Dat maakt álle gemeenten individueel en financieel verantwoordelijk voor de ondersteuning van hun inwoners met psychische kwetsbaarheid.

Landelijk is afgesproken dat we ‘niet vrijblijvende’ afspraken maken over onze regionale samenwerking wat betreft Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang. Deze samenwerkingsafspraken zijn belangrijk om ondersteuning ook in de toekomst met elkaar te kunnen blijven garanderen. Hoe we dat precies doen in Regio Amersfoort, staat in de regiovisie Samen in de wijk.


 • ambitie

  Mensen die psychisch kwetsbaar zijn, doorlopen in hun herstelproces verschillende fasen, met verschillende behoeften. De ondersteuning gaat de komende jaren steeds beter aansluiten op de vraag.

 • contact

  stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. naar het team Psychische Kwetsbaarheid Amersfoort

 • wat we samen doen

  Vanuit de regiovisie die we gezamenlijk uitvoeren, organiseren we:

  • een herstelgericht ondersteuningscontinuüm: een sluitend aanbod van ondersteuning dat meebeweegt met de ondersteuningsvraag
  • ondersteuning die altijd bereikbaar en beschikbaar is: als het nodig is 24 uur per dag, 7 dagen per week.

  Belangrijkste aandachtspunten zijn:

  • de gezamenlijke inkoop van de specialistische ondersteuning
  • het versterken van de sociale basisinfrastructuur en de lokale teams in iedere gemeente
  • het versterken van de ondersteuning bij dak- en thuisloosheid.
 • producten van de samenwerking

  In 2018 hebben we het regionale beleidskader opvang en bescherming vastgesteld. Sindsdien werken we samen aan een integrale werkwijze en een sluitende aanpak, waarbij niemand tussen de wal en het schip valt.

  In 2021 is de regiovisie Samen in de wijk als aanvulling op het regionale beleidskader opvang en bescherming vastgesteld. Concreet heeft dit geleid tot een nieuw inkoopkader van ondersteuning met noodzakelijk verblijf, één gezamenlijke centrale toegang en een sterker ondersteuningscontinuüm.

  In 2021 is een project gestart om de sociale basisinfrastructuur in elke gemeente te versterken en af te stemmen.

  Met de brede aanpak dak- en thuisloosheid is meer ingezet op preventie, betere doorstroom en het versnellen van de uitstroom.

 • deelnemende regiogemeenten

  De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Soest en Woudenberg werken met elkaar samen in een kennisnetwerk en in een opgaveteam. Daaraan neemt een afvaardiging van de gemeenten deel. De gemeente Veenendaal is sinds 1 januari 2022 overgestapt van onze regio naar regio Ede. Voor de vrouwenopvang werken we nog wel met deze gemeente samen.

  Bestuurlijk trekkers: Micheline Paffen-Zeenni (Amersfoort) en Audrey Rohen (Nijkerk).

 • documenten