Toegankelijkheid

Skip to main content

inclusie en diversiteit

inclusie voor pagina

We werken regionaal samen over het onderwerp inclusie en diversiteit. Daar maakt aandacht voor seksuele diversiteit onderdeel van uit. Deze samenwerking heeft als uitgangspunt dat elke deelnemende gemeente een maatwerkaanpak kan toepassen; waar nodig en mogelijk werken en leren ze samen.


 • ambitie

  De samenwerkende gemeenten willen dat:

  • er aandacht is voor inclusie en diversiteit
  • een regionale samenwerking ondersteunend is.
 • contactpersoon

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | projectleider

 • wat we samen doen

  In het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein (BOSD) van oktober 2021 stemden de gemeenten Leusden, Woudenberg, Baarn, Soest, Bunschoten en Amersfoort voor een regionale samenwerking op het gebied van verbetering van de aandacht voor diversiteit en inclusie in gemeenten. Hieruit vloeide een opdracht. Van 1 april 2022 tot januari 2024 is de opdracht aan Art. 1 Midden Nederland verleend om gemeenten te ondersteunen en adviseren in het beleid rondom diversiteit en inclusie. De aanpak richtte zich op verschillende doelgroepen, zoals bijv.: inwoners met een handicap of chronische ziekte, inwoners die discriminatie of uitsluiting ervaren en/of LHBTI+ inwoners. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in 2022 en 2023 jaarlijks €50.000,= beschikbaar gesteld aan de gemeente Amersfoort ten behoeve van deze regionale samenwerking. De middelen van OCW zijn tweeledig ingezet: 

  • Elke deelnemende gemeente kreeg jaarlijks €3.000,= activiteitengeld om activiteiten te ondersteunen en te faciliteren die bijdragen aan de zichtbaarheid van de doelgroepen.
  • Een adviseur van Art. 1 MN bood voor elke deelnemende gemeente maatwerkondersteuning op diversiteit en inclusie en ondersteuning aan samenwerkingsafspraken (deel)onderwerpen die in alle vijf de gemeenten spelen.

  De resultaten van de regionale samenwerking op diversiteit en inclusie zijn beschreven in de eindrapportage samenwerken op diversiteit en inclusie. De opdracht is inmiddels afgelopen maar onderling is afgesproken de regionale samenwerking voort te zetten. De gemeenten Eemnes en Nijkerk hebben aangegeven vanaf 2024 ook mee te willen doen aan de samenwerking.

   

 • deelnemende regiogemeenten

  De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg.

  Bestuurlijk trekker: Steven de Vries (gemeente Baarn).

 • document
 • Interessante links