Toegankelijkheid

Skip to main content

opvang en bescherming

opvang en bescherming voor pagina

We zetten ons in voor een inclusieve samenleving. Daarin vinden zoveel mogelijk inwoners met een psychische kwetsbaarheid hulp in hun eigen omgeving. Dat vraagt van ons dat we integraal werken en zorgen voor een sluitende aanpak. Bij die aanpak werken we aan een zogenaamd 'herstelgericht ondersteuningscontinu├╝m' voor deze mensen; een sluitend netwerk van preventie tot nazorg. Dus: hen met zo klein mogelijke stapjes ondersteunen in hun zelfredzaamheid. Dat organiseren we op zo'n manier dat er geen gaten vallen tussen de verschillende vormen van ondersteuning. Daarvoor werken we samen op de volgende onderdelen:

Bestuurlijk trekkers: Micheline Paffen-Zeenni (Amersfoort) en Audrey Rohen (Nijkerk).