Toegankelijkheid

Skip to main content

achtergrondinformatie netcongestie

 

 • Wat is netcongestie?

  Het elektriciteitsnet in ons land is robuust en betrouwbaar. Toch staat de capaciteit van het net onder druk. Ons energiesysteem maakt een revolutionaire ontwikkeling door, waarbij het systeem geheel anders wordt benut. De snelgroeiende vraag naar transportcapaciteit waarbij lokaal aan het net wordt geleverd, levert in bepaalde delen van ons land een wachtrij op van gebruikers. Die kunnen niet allemaal tegelijk toegelaten worden op het net. Dat wordt ook wel netcongestie genoemd.

  Het net, ooit aangelegd op basis van voorspelbare productie- en afname, is niet berekend op grote pieken. Grootschalige zonneparken doen een groot beroep op het net met hun pieken opgewekte zonnestroom. Zeker als er in een regio meerdere grote producenten van duurzame energie op het net willen, levert dat een risico van overbelasting op. In deze regio’s speelt dat er voorlopig geen nieuwe stroomleveranciers aangesloten kunnen worden, of ten tijde van overbelasting zonnevelden afgeschakeld worden.

  Daarnaast speelt in andere regio’s het omgekeerde probleem. Door de snelgroeiende vraag naar datacentra en de elektrificatie van de industrie kunnen de netbeheerders het net niet snel genoeg verzwaren om te voldoen aan alle vraag die er is. In deze regio’s speelt dat er onvoldoende capaciteit is om nieuwe stroomafnemers aan te sluiten.

 • Wat betekent netcongestie voor Regio Amersfoort?

  In Regio Amersfoort speelt de overbelasting. Dat betekent dat voor het grootschalig opwekken van duurzame energie, en het behouden van leveringszekerheid, het van belang is om de balans tussen zonne-energie en windenergie te bewaken. Daarnaast zet TenneT, de netbeheerder, in op congestiemanagement. Dat is het schuiven met vraag en aanbod van elektriciteit in de tijd om het net op drukke momenten te ontlasten. Zo kan TenneT afspraken maken met aangesloten netgebruikers om op bepaalde momenten méér of minder vermogen te gebruiken.

  Meer informatie over netcongestie in de provincie Utrecht.

 • Kunnen we dan nu wel zonnevelden en windmolens realiseren?

  Het aanleggen van zonnevelden en windmolens kost tijd. Tijd voor het zoeken van een exploitant, voor de planvorming, voor de vergunningenprocedure en voor de participatie met omwonenden. Een zonneveld 'kost' gemiddeld 3 jaar en een windmolen gemiddeld 7 jaar. Dat betekent dat we nu wel het voorbereidende werk kunnen doen om in de toekomst zonnevelden of windmolens te realiseren.