Toegankelijkheid

Skip to main content

economische zaken

economische zaken voor pagina

Intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en kennisinstellingen is de basis voor een succesvol economisch beleid. We werken voortdurend aan het op peil houden en versterken van het vestigingsklimaat. Daarvoor wil Regio Amersfoort voldoende en duurzame werklocaties realiseren voor de uiteenlopende types ondernemingen. Ook investeren we in adequate opleiding, omscholing en bijscholing van werknemers.