Toegankelijkheid

Skip to main content

ontwikkelbeeld

ontwikkeldbeeld voor pagina
Regio Amersfoort groeit en blijft naar verwachting groeien. Want een diverse en aantrekkelijke woningmarkt, goede bereikbaarheid van (hoogwaardige) werkgelegenheid en unieke natuurgebieden maken van Regio Amersfoort een zeer geliefd vestigingsgebied. Die groei heeft wel een keerzijde: ruimte en leefbaarheid komen onder druk te staan. Hoe ziet Regio Amersfoort er in 2040 uit? Waar wonen we? Op wat voor soorten plekken werken we? Waar versterken we de natuur? Waar moeten we werken aan de bereikbaarheid? Belangrijke vragen die we zorgvuldig moeten beantwoorden.

Onze negen regiogemeenten en de provincie Utrecht werken daarvoor onder de noemer 'Regio Amersfoort Centraal!' samen aan het ontwikkelbeeld 2030-2040. Dit is een verstedelijkingsstrategie als resultaat van nauwe samenwerking tussen de regiogemeenten naar aanleiding van de woonopgave voor na 2030.

 • ambitie

  Met het ontwikkelbeeld 2030-2040 benut Regio Amersfoort haar centrale positie in het Stedelijk Netwerk Nederland. De gezamenlijke koers is gericht op het benutten van de nabijheid van wonen, werken en groen op centraal gelegen locaties. Goed bereikbaar in alle windrichtingen is de inzet. Het verder versterken van de vitaliteit van de kernen en het landschap is de voorwaarde. Het Ontwikkelbeeld benut de eigen kracht en identiteit van de regio Amersfoort én versterkt de positie ten opzichte van de omliggende regio’s.

 • contactpersoon

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | stategisch adviseur omgeving

 • producten van de samenwerking

  De colleges van burgemeester & wethouders en het college van Gedeputeerde Staten hebben in september 2021 het ontwikkelbeeld Regio Amersfoort vastgesteld. Vervolgens hebben de gemeenteraden en Provinciale Staten in december 2021 het ontwikkelbeeld vastgesteld.

 • wat we samen doen

  We werken het ontwikkelbeeld en de bijbehorende strategie uit aan de hand van zes pijlers:

  • robuust maken unieke landschappelijke structuren voor de leefkwaliteit
  • combineren en prioriteren van ruimtevragers in buitengebied om lokale vitaliteit te waarborgen
  • wonen en werken in focusgebieden rondom bestaande knopen
  • aanjagen nationale betekenis van regio met unieke economische clusters
  • inzetten op gezonde mobiliteit als volwaardig keuze-alternatief
  • integraal aanpakken van de bereikbaarheid op multimodale corridors.

  We werken daarbij met een bijbehorende strategie voor het buitengebied, wonen-werken en bereikbaarheid-mobiliteit.

 • deelnemende regiogemeenten

  De gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg.

  Bestuurlijk trekker: Rob Metz (gemeente Soest) namens Regio Amersfoort en gedeputeerde Huib van Essen namens de provincie Utrecht.

 • partner

  De provincie Utrecht.

 • filmpje ontwikkelbeeld

 • document