Toegankelijkheid

Skip to main content

Opname raadsinformatieavond Handelingsperspectief

De raadsinformatiebijeenkomst van 30 november 2023 over het Handelingsperspectief Buitengebied is opgenomen. Zo bent u snel op de hoogte van het proces én de inhoud.

Waarom wilden we ook alweer een Handelingsperspectief voor het buitengebied? Hoe kwam het tot stand? En belangrijker nog: wat staat er nu eigenlijk in? Welke keuzes liggen er voor? Via de opname van de raadsinformatiebijeenkomst bent u snel op de hoogte.

In de video staan we uitgebreid stil bij:

  • het proces (vanaf 00.01)
  • ons gezamenlijke vertrekpunt (vanaf 05.00)
  • wat er in de tussentijd veranderd is (vanaf 08.24)
  • de inhoud van het Handelingsperspectief Buitengebied (vanaf 13.38)
  • hoe nu verder, inclusief een boodschap van de Gedeputeerden (vanaf 34.44)

 

Hoe nu verder?

Na een zorgvuldig proces van consultatie en participatie komt het handelingsperspectief nu in de afrondende fase. In de komende weken worden de punten op de i gezet. In het eerste kwartaal van 2024 wordt het Handelingsperspectief Buitengebied ter vaststelling aangeboden aan colleges en gemeenteraden. 

 

Download hier: