Toegankelijkheid

Skip to main content

strategische agenda

strategische agenda
'versterken wat al goed is, klaar zijn voor de toekomst'

We stellen periodiek een strategische agenda op. Die geeft aan hoe we regionaal samenwerken op de thema's mens, omgeving, energietransitie en economie. Gemeenten kunnen per thema, programma of project kiezen of ze meedoen. Ook is het mogelijk dat gemeenten buiten onze regio of externe partijen op onderwerp(en) meedoen. Op onderdelen participeren de Gelderse gemeenten Barneveld en Nijkerk, de samenwerkende woningbouwcoöperaties Eem- en Gelderse Vallei (SWEV) en de provincie Utrecht (als niet-convenantspartijen), als en waar dat meerwaarde oplevert. Op deze manier houden we de samenwerking flexibel en op maat.

download de strategische agenda 2019 - 2022

Samen aan zet

De vraagstukken waaraan we werken, raken iedereen dichtbij huis. Inwoners krijgen te maken met de ontwikkelingen uit de strategische agenda. Juist daarom blijft Regio Amersfoort inwoners, (belangen)organisatie en bedrijven vragen om mee te doen, te denken en te praten. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat onze regio mooi, vitaal en divers blijft.