Toegankelijkheid

Skip to main content

Terugkijken: informatiebijeenkomst bedrijventerreinenstrategie

Hoe zorgen we ervoor dat huidige en toekomstige generaties lokaal aan het werk kunnen? Bekijk de video over de bedrijventerreinenstrategie van Regio Amersfoort. 

Onze regio groeit. Er ligt een flinke woningbouwopgave en het is de ambitie dat de werkgelegenheid in lijn hiermee groeit. Met een bedrijventerreinenstrategie geven we als regio invulling aan onze ambities en opgaven op het gebied van werk.

Op dinsdag 19 maart presenteerden we de ‘Strategie bedrijventerreinen van de Regio Amersfoort’, die begin 2024 bestuurlijk is vastgesteld. Onderzoeksbureau Stec Groep gaf een toelichting op de uitdagingen van bedrijventerreinen en de regionale kansen.

 

  • Opening door burgemeester M. Röell 
  • Presentatie door Evert-Jan de Kort, senior partner bij Stec Groep 
  • Vraag en aanbod: hoeveel bedrijventerreinen zijn er in de regio en hoe groot is de (lokale) vraag naar uitbreiding of vervanging? (vanaf 05:36)
  • De opgave: wat is er nodig om de lokale én regionale ambities te kunnen realiseren? (vanaf 21:15)
  • De regionale strategie: wat gaan we realiseren, waarom en hoe krijgen we het voor elkaar? (vanaf 32:58)
  • Hoe nu verder? (vanaf 44:39)

Meer informatie en downloads