Toegankelijkheid

Skip to main content

Terugkijken: informatiebijeenkomst RES

We liggen (nog) niet op koers met de realisatie van duurzame opwek van elektriciteit in onze regio. Bekijk de video van de bijeenkomst over de stand van zaken. 

Op maandag 5 februari 2024 organiseerden we een informatieavond over de Regionale Energiestrategie van Regio Amersfoort. Het werd een informatieve update voor raadsleden, statenleden, waterschap Vallei & Veluwe. Ook stakeholders met een gemeentegrensoverstijgend belang waren uitgenodigd. Denk aan Natuur en Milieu Federatie Utrecht, Extinction Rebellion en Energie van Utrecht.

Niet snel genoeg

De duurzame opwek van elekticiteit gaat in onze regio nog niet snel genoeg. Minder dan 20% van het RES-bod van 0,5TWh is op dit moment gerealiseerd. Hoe kunnen we ons gezamenlijke doel voor 2030 realiseren? In de komende maanden maken gemeenten hun plannen voor duurzame opwek concreet. Naast zonne-energie is ook windenergie nodig. De provincie gaf een toelichting op de meest kansrijke gebieden voor windenergie in de regio Amersfoort.

Deel 1. Stand van zaken RES Amersfoort

  • De actuele stand van zaken in Nederland én in regio Amersfoort (vanaf 09:18)
  • De netcongestie en de versterking van elektriciteitsnet van netbeheerder Stedin (vanaf 22:00)
  • De meest kansrijke gebieden voor windenergie in de regio Amersfoort door de provincie Utrecht (vanaf 47:39)
  • Vragen uit zaal over netcongestie en de meest kansrijke gebieden voor windenergie (vanaf 1:17:15)

Deel 2. Hoe nu verder?

  • Ontwikkeling richting RES 3.0 (vanaf 1:36:40)
  • Concretisering regionaal bod en ondersteuning door Nationaal Programma RES (vanaf 1:41:06)
  • Opdracht aan gemeenten (vanaf 1:46:53)

Meer informatie en downloads