Toegankelijkheid

Skip to main content

Handelingsperspectief Buitengebied naar colleges en raden

Het Handelingsperspectief Buitengebied is ter besluitvorming aangeboden aan colleges en gemeenteraden.

Wat is het toekomstperspectief voor onder meer natuur, recreatie, landbouw of energie-opwek in ons buitengebied? Dát is beschreven in het Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort.

Hoe verandert ons buitengebied?

Het Handelingsperspectief zorgt voor samenhang tussen de verschillende ontwikkelingen in de regio. Denk aan de afname van natuurwaarden, de stikstofdiscussie, klimaatverandering en conflicterende belangen tussen stad en land. Het handelingsperspectief maakt duidelijk dat het buitengebied zal veranderen en schetst mogelijkheden hoe dat te doen.

Download direct

Betrokkenheid van veel partijen

Vele betrokken partijen in de regio dachten mee over de richting van het Handelingsperspectief. Denk aan agrariërs, natuurorganisaties en recreatiepartners. Met alle ruimtevragers in het buitengebied is gesproken over hun toekomstperspectief. De verschillende inzichten en belangen zijn opgehaald, besproken en afgewogen.

Handelingsperspectief als vertrekpunt

In de komende maanden wordt het document naar verwachting vastgesteld door de gemeenteraden van Eemnes, Bunschoten, Baarn, Soest, Amersfoort, Leusden en Woudenberg. Het document is bovendien een belangrijk vertrekpunt voor het Utrechts Programma Landelijk Gebied. Dit programma stelt het provinciale beleid en de prioriteiten vast voor het landelijk gebied in de komende jaren.

Meer weten? Bekijk de informatiepagina over het Handelingsperspectief Buitengebied.