Toegankelijkheid

Skip to main content

Provincie stelt de meest kansrijke gebieden voor windenergie vast

De provincie Utrecht heeft 27 gebieden vastgesteld die het meest geschikt zijn voor het opwekken van windenergie. 

In de RES-regio Amersfoort is het doel is om in 2030 minstens 0,5 TWh elektriciteit (grootschalig) op te wekken met hernieuwbare energiebronnen. Om dit te realiseren heeft de provincie Utrecht onderzoek gedaan naar gebieden die het meest kansrijk zijn voor het opwekken van windenergie. Gedeputeerde Staten heeft 27 gebieden vastgesteld in de provincie; ook in gemeenten in de regio Amersfoort. 

De provincie Utrecht roept gemeenten op om te kijken voor welke locaties zij wind- en/of zonne-energie daadwerkelijk mogelijk willen maken. Alle onderzoeken worden aangeboden aan gemeenten. Zij kunnen de informatie gebruiken om in de komende zes maanden zelf locaties te kiezen voor wind- en/of zonne-energie. Als een gemeente de besluitvorming en procedure voor wind liever aan de provincie overlaat, kan dat ook. Over zes maanden gaat de provincie samen met alle gemeenten kijken of de regio's op koers liggen om de RES-doelstellingen te halen vóór 2030. Mocht dat niet het geval zijn, dan gaat de provincie voor het aanvullende deel zelf aan de slag met projectbesluiten binnen één of meer van de meest kansrijke gebieden. Zodra de keuze voor een specifieke windlocatie is genomen, worden omwonenden en andere belanghebbenden betrokken bij het vervolg.

Meer weten?
Op maandag 5 februari 2024 organiseert Bureau Regio Amersfoort een bijeenkomst voor raadsleden, statenleden en het waterschap. Hierin geeft de provincie Utrecht een uitgebreide toelichting op de totstandkoming van de kansrijke windlocatie en op de vraag die nu wordt gesteld aan gemeenten. U kunt zich voor deze bijeenkomst online aanmelden

Op de pagina Windenergie op de website is alle achtergrondinformatie van de provincie Utrecht te vinden. U vindt daar een overzicht van de precieze zoekgebieden die opgenomen zijn in de lijst meest kansrijke gebieden voor windenergie. Of bekijk meer informatie over de RES Regio Amersfoort