Toegankelijkheid

Skip to main content

Informatiebijeenkomst bereikbaarheid & verstedelijking

De informatieavond over bereikbaarheid en verstedelijking was op 24 oktober 2023. Terugkijken kan hier.

Voor raadsleden in de Regio Amersfoort was het een mooie kans om in één avond helemaal bijgepraat te worden over bereikbaarheid en verstedelijking in onze regio. In de Expo in Hoevelaken stonden we uitgebreid stil bij de groeiopgave in de regio. Hoe kijken we naar wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid in de toekomst?

In de informatiebijeenkomst stonden we uitgebreid stil bij:

  • het Ontwikkelbeeld Amersfoort Centraal! (vanaf 2:54)
  • het NOVEX ontwikkelperspectief: een samensmelting van het ‘Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort Centraal!’ en de strategie van de regio U10 (vanaf 27:56)
  • Onderzoeksprogramma U Ned, waarin we met het Rijk werken aan onze opgaven (vanaf 41:15)
  • het gebiedsonderzoek Amersfoort Spoorzone en Heugelrugzone (vanaf 50:01)
  • de mobiliteitsstrategie (vanaf 1:02:09)
  • de mobiliteitsagenda (vanaf 1:21:33)

 

Meer informatie en downloads