Toegankelijkheid

Skip to main content

Stakeholdersconferentie RES Regio's Amersfoort en Food Valley

Op 28 juni vond in de Expo in Hoevelaken de eerste gezamenlijke stakeholderconferentie over de regionale energiestrategie en de energietransitie plaats.

Zo’n 150 ondernemers, bestuurders, ambtenaren, belangenvertegenwoordigers en agrariërs uit de Regio's Amersfoort en FoodValley kwamen bij elkaar. De laatste stand van zaken over de regionale energiestrategieën werd gedeeld en kon er genetwerkt worden.

Sprekers  
Maar ook kennis van buiten kreeg een podium. Voormalig rijksbouwmeester Floris Alkemade vertelde over de kunst van het van richting veranderen. Over hoe we vooral handelen vanuit onze huidige kennis en hoe we ruimte kunnen creëren voor de nodige radicale verandering in tijden van grote onzekerheid. Transformative change. 
 
Daarna nam Sanne Tonneijck van de Windunie ons mee in de energiesystemen van de toekomst. Hoe we, rekening houdend met alle belemmeringen van bijvoorbeeld netcongestie, toch duurzame energie kunnen gaan opwekken, daar als afnemers een eerlijke prijs voor betalen en in een coöperatief systeem met elkaar die energie kunnen delen. 

Deelsessies na de pauze
Na een break deelden we met elkaar in deelsessies kennis met elkaar over deelonderwerpen. Zo spraken we met elkaar over gedragsverandering, de grenzen van het buitengebied, de daken van ondernemers, publieke energiebedrijven en doorpakken met warmtenetten.
 
Al met al een drukbezochte en inspirerende bijeenkomst die smaakt naar meer. Ook de samenwerking en netwerkmogelijkheden met Foodvalley vielen in goede aarde. Na de zomer gaan we kijken hoe we hier een vervolg aan kunnen geven.

Hieronder vindt u de gegeven presentaties:

23.06.28_plenaire_presentatie.pdf
23.06.28_deelsessie_1_ieder_dorp_zijn_eigen_energiebedrijf.pdf
23.06.28_deelsessie_2a_maandag_wasdag.pdf
23.06.28_deelsessie_2b_maandag_wasdag.pdf
23.06.28_deelsessie_4_ondernemers_kunnen_het_dak_op.pdf
23.06.28_deelsessie_5_het_stapelen_van_ambities_in_het_buitengebied.pdf
23.06.28_deelsessie_6_doorpakken_met_warmtenetten_in_de_wijk.pdf

*Omdat de presentatie van Floris Alkemade vooral uit beeldmateriaal bestaat waar het bijbehorende gesproken verhaal nodig is, heeft hij geen toestemming gegeven om de presentatie op de website te delen.