Toegankelijkheid

Skip to main content

Stakeholdersconferentie RES Regio Amersfoort en Regio FoodValley

Op 28 juni organiseren Regio Foodvalley en Regio Amersfoort een stakeholdersconferentie Regionale Energiestrategie. Deze bijeenkomst is voor alle belanghebbenden van de energietransitie in Regio Amersfoort én Regio Foodvalley.

In de zomer van 2021 is de RES 1.0 vastgesteld. Alles staat sindsdien in het teken van de uitvoering van onze RES doelstellingen en – zodoende – bijdragen aan een succesvolle energietransitie. We leren veel. Een van de allerbelangrijkste lessen van afgelopen jaren: de transitie is een uitdaging voor ons allemaal. Samenwerking blijkt dé cruciale succesfactor. Dit betekent ook dat we, steeds meer, over onze eigen grens heen (moeten) kijken en ondernemen. Niet voor niets bundelen twee RES-regio’s hun krachten en netwerk en organiseren we samen deze stakeholderbijeenkomst.

Op de bijeenkomst van woensdag 28 juni (15:30-20:00 uur) gaan we met u in gesprek over de laatste ontwikkelingen in de regionale energiestrategieën. We delen kennis en inspiratie met medewerking van spraakmakende sprekers zoals oud-Rijksbouwmeester Floris Alkemade, projecttrekkers en bestuurders. Naast kennisdelen is er veel ruimte voor netwerken: uw toekomstige projectpartner staat wellicht bij u aan tafel.

PROGRAMMA

15:30 uur Inloop met koffie en thee
16:00 uur Welkom
16:05 uur Interviews met bestuurlijk trekkers
16:15 uur De Wereld van Unica
16:30 uur Zin in de energietransitie?! - Floris Alkemade
17:10 uur Het energiesysteem van de toekomst is lokaal - Sanne Tonneijck
17:45 uur Diner
18:30 uur Deelsessies (graag 1 deelsessie kiezen)
19:15 uur Plenaire terugkoppeling
19:55 uur Slotwoord door bestuurlijk trekkers
20:00 uur Borrel

Bekijk de uitnodiging met het volledige programma en de deelsessies.

Meld u hier aan voor de Stakeholderbijeenkomst. Raadsbijeenkomsten Regio Foodvalley

Kijk voor meer informatie over de RES op onze site.