Toegankelijkheid

Skip to main content

Oplevering eerste impressie Gebiedsatelier Utrechtse Heuvelrug

Wat heeft het gebiedsatelier Utrechtse Heuvelrug opgeleverd? De impressie daarvan is nu opgeleverd.

Het gebiedsatelier Utrechtse Heuvelrug was op 11 en 13 april in boerderij Het Gagelgat, als tweede van in totaal drie gebiedsateliers. Tijdens dit atelier waren er verschillende gesprekken met grondeigenaren, belanghebbenden, ambtenaren en bestuurders. In maart en mei waren de gebiedsateliers Eemland en Gelderse Vallei.

Toekomstbestendige en vitale regio

Het buitengebied staat namelijk onder druk: wonen, werken, recreëren, windmolens, zonnevelden... maar zoveel ruimte om dit allemaal op te lossen is er niet. Hoe kunnen we samen komen tot keuzes en oplossingen en toewerken naar een een vitale en toekomstbestendig buitengebied?

We hebben de gebiedsateliers georganiseerd om uiteindelijk dit jaar nog te komen tot het zogenaamde handelingsperspectief buitengebied. Dat is een verdere uitwerking van het eerder vastgestelde ontwikkelbeeld 2030-2040. De gemeenten in Regio Amersfoort, de provincie Utrecht en het waterschap Vallei & Veluwe willen zo samen met de gebruikers in het gebied komen tot een gezamenlijk gedragen visie voor het buitengebied van de drie gebieden.

 impressie gebiedsatelier Utrechtse Heuvelrug

Op 5 juni is er afsluitend een regioatelier.