Toegankelijkheid

Skip to main content

Oplevering impressie gebiedsatelier Eemland

Een eerste impressie van wat het gebiedsatelier Eemland heeft gebracht, is opgeleverd.

Het gebiedsatelier Eemland was van 15 tot en met 21 maart in de Eemlandhoeve in Bunschoten, als eerste van in totaal drie gebiedsateliers. Tijdens dit atelier waren er verschillende gesprekken met grondeigenaren, belanghebbenden, ambtenaren en bestuurders. In april en mei waren de gebiedsateliers Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei.

Toekomstbestendige en vitale regio

Het buitengebied staat namelijk onder druk: wonen, werken, recreëren, windmolens, zonnevelden... maar zoveel ruimte om dit allemaal op te lossen is er niet. Hoe kunnen we samen komen tot keuzes en oplossingen en toewerken naar een een vitale en toekomstbestendig buitengebied?

We hebben de gebiedsateliers georganiseerd om uiteindelijk dit jaar nog te komen tot het zogenaamde handelingsperspectief buitengebied. Dat is een verdere uitwerking van het eerder vastgestelde ontwikkelbeeld 2030-2040. De gemeenten in Regio Amersfoort, de provincie Utrecht en het waterschap Vallei & Veluwe willen zo samen met de gebruikers in het gebied komen tot een gezamenlijk gedragen visie voor het buitengebied van de drie gebieden.

impressie gebiedsatelier Eemland

Op 5 juni is er afsluitend een regioatelier.