Toegankelijkheid

Skip to main content

Nieuwe woondeal Regio Amersfoort

Meer én betaalbare woningen: het Rijk, de provincie Utrecht, gemeenten en woningcorporaties zetten gezamenlijk de schouders onder de bouw van ruim 27.000 in Regio Amersfoort in de periode 2022 tot en met 2030.

Hiervoor is de woondeal Regio Amersfoort opgesteld. Deze woondeal bevat afspraken over waar deze woningen moeten komen, het soort woningen en het segment waar deze woningen in vallen. Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge zette, samen met alle deelnemende partijen, zijn handtekening onder de woondeal.

Waar gaan de afspraken over?
In de woondeal 2022 tot en met 2030 Regio Amersfoort staan afspraken over het aantal woningen dat wordt gerealiseerd. In Regio Amersfoort worden 27.000 woningen gebouwd. De haalbaarheid van de afspraken is van diverse randvoorwaarden afhankelijk. Bijvoorbeeld op het gebied van financiële tekorten, bereikbaarheid, stikstof en capaciteit bij overheden en bouwsector. Met de ondertekening van de woondeal spreken de partijen uit zich in te spannen om de afspraken uit te voeren en gezamenlijk de knelpunten aan te pakken.

Wethouder Amersfoort Astrid Janssen (bestuurlijk trekker van de Woondeal Amersfoort): “Deze woondeal is meer dan een bouwdeal. We bouwen aan wijken waar inwoners de komende generaties fijn kunnen wonen. We hebben daarbij aandacht voor duurzaamheid, bereikbaarheid, natuur en groen in onze leefomgeving. Dat kunnen we als gemeenten niet alleen. Daarom is het fijn dat we nu samen met de woningcorporaties, het Rijk en de provincies bepaald hebben hoeveel we gaan bouwen en wat ervoor nodig is om dit goed te kunnen doen.”

Betaalbare woningen
Op de huidige woningmarkt zijn er te weinig betaalbare woningen. Ook is het lastig voor mensen met een laag- en middeninkomen om een hypotheek af te sluiten voor een koopwoning. In de woondeal zijn daarom ook afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van de woningen. Het streven is dat er vanaf 2025 tweederde van de woningen die gerealiseerd worden in het segment ‘betaalbaar’ valt. Dat zijn sociale huurwoningen (tot € 808 per maand, prijspeil 2023), middenhuurwoningen (tot € 1.026 per maand, prijspeil 2022) en betaalbare koopwoningen (tot € 355.000, prijspeil 2023). Een belangrijk deel van alle betaalbare woningen gaat door corporaties gebouwd worden.

Ondertekening
ondertekening woondeals pu u10 en ra 0002Op maandag 13 maart 2023 is de woondeal 2022 tot en met 2030 Regio Amersfoort ondertekenend in de nieuwe stadswijk Hogekwartier in Amersfoort. Tegelijkertijd is de woondeal van de regio U10 ondertekend. In de provincie Utrecht worden in de periode 2022 tot en met 2030 totaal 83.500 nieuwe woningen gebouwd. Hiervoor zijn drie woondeals opgesteld voor de regio’s U10 (61.000 woningen), Amersfoort (27.000 woningen) en Foodvalley (25.000 woningen). Eerder al op 8 maart is de woondeal voor de regio Foodvalley ondertekend tijdens een bijeenkomst in Zutphen. Beide keren was de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge aanwezig om namens het Rijk zijn handtekening te zetten.

regio amersfoort grafiek woondeal gemeentenWaar komen de woningen?
Elke gemeente in Regio Amersfoort draagt bij aan de woningbouwopgave va 27.000 woningen: Amersfoort 11.584, Baarn 874, Barneveld 5.380, Bunschoten 1.103, Eemnes 401, Leusden 1.455, Nijkerk 3.857, Soest 1.250 en Woudenberg 1.060 woningen.

 

 

Meer informatie

ga naar onze woondeal-pagina