Toegankelijkheid

Skip to main content

Amersfoort vraagt minister om snelle verbetering elektriciteitsnetwerk

Het elektriciteitsnetwerk is vol en daardoor komen de klimaatdoelstellingen in gevaar. Wethouder Jansen heeft daarom met 25 andere gemeenten een motie ingediend in de VNG ledenvergadering.

De motie is door alle gemeenten aangenomen. Dit betekent dat Rob Jetten, de nieuwe minister van Klimaat en Energie, binnen 6 maanden met een plan moet komen om de capaciteit van het netwerk te vergroten. Lees het persbericht.