Toegankelijkheid

Skip to main content

Strategische agenda Regio Amersfoort 2020-2022

Om Regio Amersfoort aantrekkelijk te houden, hebben de regiogemeenten de handen ineen geslagen. Dat heeft geleid tot de strategische agenda 2020-2022.

Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg werken samen met inwoners, organisaties en bedrijfsleven aan een toekomst waarin wonen, werken en leven voor iedereen aantrekkelijk is. De strategische agenda van Regio Amersfoort geeft aan hoe deze gemeenten tot 2025 wordt gewerkt aan vraagstukken rond onder meer wonen, werken, mobiliteit en zorg.

Versterken wat al goed is, klaar zijn voor de toekomst

De afgelopen jaren is het aantal inwoners in Regio Amersfoort sterk gegroeid. Wonen, werken, reizen, recreëren, landbouw en natuur vragen allemaal om ruimte. Het bedrijfsleven heeft goede werknemers nodig om te kunnen blijven bouwen aan een goede toekomst. En in de zorg is goed personeel nodig om alle mensen in Regio Amersfoort te ondersteunen wanneer zij dit nodig hebben. De vragen die op de gemeenten in Regio Amersfoort afkomen, kunnen zij vaak beter samen oppakken. En niet alleen de gemeenten: de nieuwe Strategische Agenda is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners, (belangen)organisaties en bedrijven. Drie dialooggroepen hebben meegedacht en voorstellen gedaan over energietransitie & duurzaamheid, kwaliteit en diversiteit in woningbouw en verbetering van de arbeidsmarkt.

Samen aan de slag, nu meer dan ooit

De vraagstukken waar we binnen Regio Amersfoort aan werken, raken iedereen dichtbij huis. Inwoners krijgen te maken met de ontwikkelingen uit de strategische agenda. Juist daarom blijft Regio Amersfoort ook de komende jaren aan inwoners, organisatie en bedrijven vragen om mee te doen, te denken of te praten. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat Regio Amersfoort zo mooi, vitaal en divers blijft als dat de regio nu is.

Meer weten?