Toegankelijkheid

Skip to main content

Informatiebijeenkomst over de RES op 19 april 2021

Er is op dinsdag 19 april 2021 een digitale informatieavond over de RES voor raadsleden van Regio Amersfoort en de statenleden van de provincie Utrecht.

Voor de organisaties verbonden aan de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (zoals Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Eemland300 e.d.) en Energie Samen (koepel van energie-initiatieven) is de RES van groot belang om voortvarend, met ambitie, met oog voor zorgvuldige inpassing en met lokaal eigenaarschap, invulling te geven aan de energietransitie.

Waardevolle ideeën

De afgelopen maanden zijn NMU en Energie Samen tijdens een reeks bijeenkomsten actief in gesprek gegaan met hun achterban: lokale groepen in regio Amersfoort die zich inzetten voor natuur, milieu, landschap en klimaat. Die uitwisseling heeft waardevolle ideeën opgeleverd over hoe de kwaliteit van de RES en het concept-bod kan worden verhoogd. Dit is vertaald in een aantal adviezen die inmiddels zijn aangeboden aan het bestuurlijk overleg RES (BO RES). Het BO RES acht het zeer wenselijk dat NMU en Energie Samen deze adviezen aan de volksvertegenwoordigers presenteren. Dat gebeurt op dinsdag 19 april.