Toegankelijkheid

Skip to main content

Inspirerende ideeën voor conceptueel en circulair bouwen

Conceptueel en circulair bouwen biedt kansen. Zo werken we steeds meer tegelijk aan versnelling van de woningbouwopgave en duurzaam bouwen.

Tot 2030 moeten er in onze regio ruim 27.000 woningen bijgebouwd worden. Een enorme klus. In een inspirerende werksessie gingen gemeenten, corporaties en experts maandag in gesprek over de mogelijkheden van conceptueel en circulair bouwen. Denk aan CO2-reductie en duurzame of hergebruik van materialen. Conceptuele en meer duurzame manieren van bouwen bieden veel kansen; zéker nu onze bouwopgave zo groot is als de komende jaren.

Concrete voorbeelden

Aan de hand van concrete onderzoeken en praktijkvoorbeelden namen het bedrijf Treetek en woningcorporatie De Alliantie de deelnemers allereerst mee in de kansen en aandachtspunten van conceptueel en circulair bouwen. Vervolgens gingen gemeenten, corporaties, diverse experts, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Utrecht aan de slag in werksessies. Vragen die onder meer aan de orde kwamen:

  • Welke kaders zijn wel of niet passend voor conceptueel en circulair bouwen? Denk aan bestemmingsplannen en stedenbouwkundige plannen.
  • Welke goede voorbeelden zijn er al in de regio of op andere plekken in Nederland?
  • Welke kansen zijn er voor de aanwezige partijen, wat kunnen partijen zelf oppakken en welke kansen moeten we gezamenlijk oppakken?

De werksessie werd gefaciliteerd door Wytze Kuijper die o.a. betrokken is bij Cirkelstad, hét platform voor koplopers in de bouw. Meer weten over de woondeal en onze aanpak? Bekijk de informatiepagina's op deze website.