Toegankelijkheid

Skip to main content

Regio wacht niet op einde pauzestand Knooppunt Hoevelaken

Het pauzeren van infraprojecten, waaronder knooppunt Hoevelaken, heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Daarom besluiten regiogemeenten niet te wachten tot de pauze voorbij is.

Dagelijks staan er files op de A1 en A28 rondom knooppunt Hoevelaken; een grote ergernis voor velen. Al sinds 2018 ligt er een goed doordacht ontwerp om de doorstroming te verbeteren. Maar in juni besloot de minister van Infrastructuur en Waterstaat 17 grote infraprojecten te pauzeren, waaronder knooppunt Hoevelaken. Dit heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. De gemeenten binnen Regio Amersfoort zijn teleurgesteld dat na jarenlange studie er nog steeds geen zicht is op daadwerkelijke aanpak van Knooppunt Hoevelaken. Daarom besluiten zij niet te wachten tot de pauze voorbij is.

Met verschillende maatregelen werken de regiogemeenten er hard aan om te voorkomen dat de regio en Nederland tot stilstand komt. “We begrijpen de pauzestand, gezien de stikstofproblematiek, stijgende bouwkosten en krapte op de arbeidsmarkt. Toch kunnen deze problemen de gezonde groei van onze regio niet in de weg staan,” stelt wethouder Tyas Bijlholt van Gemeente Amersfoort. “De A1 tussen Barneveld en Hoevelaken staat in de top drie snelwegen met de grootste economische schade. Er zijn dus zeker alternatieven nodig. Hierbij is het wel van belang dat we met het Rijk in gesprek gaan over deze alternatieve oplossingen, zoals het openbaar vervoer en de fiets. Er moeten voldoende rijksmiddelen beschikbaar komen om de maatregelen die nodig zijn ook echt uit te kunnen voeren.”

De pauzestand was onderwerp van gesprek tijdens het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport op dinsdag 7 november. In dit overleg werken Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en vervoerregio’s intensief samen in de aanpak van brede mobiliteits- en woonopgaven en groen.

Van pauzestand naar actiestand

Regio Amersfoort gaf in het overleg aan niet te wachten tot de pauze wordt opgeheven. Als wethouder mobiliteit heeft Bijlholt het juist over een actiestand: “We hebben afspraken over het aantal te bouwen woningen in de regio. Die woningen zijn hard nodig, omdat de woningbehoefte in onze regio bovengemiddeld hoog is. Om deze afspraken waar te maken is een goede bereikbaarheid minstens net zo belangrijk. In de Regio Amersfoort werken we samen om, ondanks de pauzestand van Knooppunt Hoevelaken, de regio bereikbaar en leefbaar te houden. Met grote en ook kleinere ingrepen willen we ervoor zorgen dat mensen zich in de regio kunnen blijven bewegen. Dit hoeft niet perse met de auto, we werken ook aan verbeteringen voor fiets en het openbaar vervoer. Ofwel: anders reizen.”

Zo startte begin oktober de aanleg van de doorfietsroute tussen Bunschoten en Amersfoort, één van de negen doorfietsroutes waar in de provincie Utrecht aan wordt gewerkt. Samen goed voor zo’n 150 kilometer. In november start een proef in Amersfoort met een ‘fietsketting’. Met behulp van slimme camera’s en borden zorgt de fietsketting ervoor dat een stoplicht sneller op groen gaat zodra er drie of meer fietsen staan te wachten. Daarnaast maakt de regio afspraken met regionale werkgevers om de druk het wegennet, waaronder knooppunt Hoevelaken, te verminderen.

Bereikbaarheid van groot belang voor woningbouwopgave

“Ook de Sprinter tussen Amersfoort, Nijkerk en Harderwijk staat op ons lijstje om de effecten van de pauzestand te verzachten. Met deze alternatieven voor de auto én bijvoorbeeld een nieuwe verbindingsweg tussen de Amersfoortse wijk Vathorst en de A1 nemen we toch maatregelen die de woningbouwopgave mogelijk maken en bereikbaarheid van de regio verbeteren,” bevestigt wethouder René Windhouwer van de gemeente Nijkerk. “Zodra het kabinet weer op play drukt en de pauzestand opheft, hebben wij al mooie stappen gezet om toch snel verder te kunnen met Knooppunt Hoevelaken. Maar we verwachten van het Rijk ook serieuze inzet om de effecten van de pauzestand te verzachten. Deze boodschap hebben we vanuit de regio gedeeld met de minister en zullen we ook meegeven aan de partijen in Den Haag.”