Toegankelijkheid

Skip to main content

Inwonersraadpleging windenergie provincie Utrecht van start

De provincie Utrecht wil graag betaalbare én duurzame energie voor al haar inwoners. Daarbij is ook uw mening van belang. Doet u mee aan de raadpleging?

Hoewel er al veel daken met zonnepanelen zijn, komen we er niet met alleen zon op dak. Er is ook windenergie nodig. Daarom doet de provincie Utrecht onderzoek naar welke gebieden kansrijk zijn voor windmolens. Het is belangrijk om duidelijk te hebben in welke gebieden windenergie mogelijk is. Daarbij is ook uw mening van belang. Wat vindt u belangrijke onderwerpen om mee te nemen in de afweging bij windenergie. Doet u mee aan de raadpleging?

Er wordt al veel energie opgewekt met windmolens en zonnepanelen, maar er is meer nodig om in 2030 te voldoen aan de afspraak dat in onze provincie genoeg duurzame energie wordt opgewekt. Met de online raadpleging wil de provincie graag weten wat u in het algemeen belangrijk vindt bij windenergie in de hele provincie. Het gaat niet om concrete locaties.

Meedoen?
Alle inwoners van de provincie Utrecht kunnen de raadpleging invullen via https://utrechtwind.raadpleging.net/. Het duurt ongeveer 20 minuten. De raadpleging loopt tot en met zondag 29 oktober. Niemand kan zien dat u heeft meegedaan en welke antwoorden u heeft gegeven, dus deelname is anoniem. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer informatie. Uw mening is belangrijk!

Uitkomsten en burgerforum
De uitkomsten van de raadpleging worden aangeboden aan de gemeenten. Zij, en de provincie natuurlijk ook, kunnen die informatie gebruiken om te bepalen wat geschikte locaties zijn voor windenergie. Na de raadpleging organiseert de provincie een burgerforum. Een burgerforum is een groep gelote inwoners die de politiek adviseert of helpt te beslissen over een bepaald onderwerp. Met 100 inwoners uit de provincie Utrecht als afspiegeling van de bevolking, gaat de provincie dieper in op de resultaten van deze raadpleging. De belangrijkste punten die naar voren komen uit het burgerforum zullen zwaar meewegen als er besluiten genomen worden.