Toegankelijkheid

Skip to main content

Samenvatting beschikbaar Groeidocument Handelingsperspectief

Als aanvulling op het groeidocument wat voor de zomervakantie is opgeleverd, is door BVR Adviseurs een samenvatting van het groeidocument gemaakt.

Het groeidocument bevat veel informatie, daarom ook een samenvatting. Inwoners en organisaties zijn voor de zomervakantie gevraagd om via een reactieformulier aante geven wat hen aanspreekt, waar ze zorgen over hebben of waar het botst met hun zienswijzen en of belangen. Mede op basis van deze reacties wordt het groeidocument omgebouwd tot een voldragen Handelingsperspectief wat eind van dit jaar ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van de 7 betrokken gemeenten, de Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap.

samenvatting_groeidocument.pdf
230705_groeidocument_ter_consultatie.pdf
230705_reactieformulier_groeidocument.pdf