Toegankelijkheid

Skip to main content

Oplevering eerste impressie Gebiedsatelier Gelderse Vallei

Een eerste impressie van wat het gebiedsatelier Gelderse Vallei heeft gebracht, is opgeleverd.

Het gebiedsatelier Gelderse Vallei vond plaats op 11 en 16 mei in Aaltje aan de Linie in Woudenberg als laatste van in totaal drie gebiedsateliers. Tijdens dit atelier waren er verschillende gesprekken met grondeigenaren, belanghebbenden, ambtenaren en bestuurders. In maart en april  waren de gebiedsateliers Eemland en Utrechtse Heuvelrug.

Toekomstbestendige en vitale regio

Het buitengebied staat namelijk onder druk: wonen, werken, recreëren, windmolens, zonnevelden... maar zoveel ruimte om dit allemaal op te lossen is er niet. Hoe kunnen we samen komen tot keuzes en oplossingen en toewerken naar een een vitaal en toekomstbestendig buitengebied?

We hebben de gebiedsateliers georganiseerd om uiteindelijk dit jaar nog te komen tot het zogenaamde handelingsperspectief buitengebied. Dat is een verdere uitwerking van het eerder vastgestelde ontwikkelbeeld 2030-2040. De gemeenten in Regio Amersfoort, de provincie Utrecht en het waterschap Vallei & Veluwe willen zo samen met de gebruikers in het gebied komen tot een gezamenlijk gedragen visie voor het buitengebied van de drie gebieden.