Toegankelijkheid

Skip to main content

1,4 miljard voor bereikbaarheid nieuwe woningen Metropoolregio Utrecht

Het Rijk en de Metropoolregio Utrecht investeren samen ruim 1,4 miljard euro voor de bereikbaarheid van nieuwe woningbouwgebieden. De rijksbijdrage is circa 930 miljoen euro, die van de regio 475 miljoen.

De investering gaat naar de aanleg van een deels ondergrondse tramlijn tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein, de Merwedelijn, en voor de ontsluiting van de spoorzone en A1-zone in Amersfoort. Ook stelt het Rijk 100 miljoen euro beschikbaar voor verkeersmaatregelen op de Utrechtse snelwegen en voor het versnellen van bestaande woningbouwplannen in de hele provincie. Deze investeringen zijn een belangrijke voorwaarde voor de bouw van 54.000 woningen tot en met 2030 en 50.000 woningen na 2030.

Sharon Dijksma (burgemeester Utrecht en voorzitter Utrechttafel): “Met de investeringen van het Rijk en de Metropoolregio Utrecht zetten we een bepalende eerste stap in het verbeteren van het OV-systeem in onze regio. Verbeteringen die hard nodig zijn om als regio op een verantwoorde manier te kunnen groeien én waar op termijn tienduizenden woningzoekenden en reizigers van zullen profiteren. Het is goed nieuws dat het Rijk de noodzaak hiervan onderkent en daar een substantiële bijdrage aan levert.”

Woningnood aanpakken in snelgroeiende regio
Om voor iedere inwoner van de provincie Utrecht passende en betaalbare woonruimte te creëren, is de bouw van 54.000 nieuwe woningen tot en met 2030 van het grootste belang. Daarom is met het Rijk afgesproken om in Utrecht en Nieuwegein in Groot Merwede 25.500 nieuwe woningen te bouwen en in Amersfoort 8.500. De overige woningen worden verspreid over de provincie gebouwd.

Huib van Essen, gedeputeerde provincie Utrecht: “Als college zijn wij heel blij dat provincie Utrecht en de gemeentes daarin bijna 1 miljard euro hebben gekregen van het Rijk voor mobiliteitsmaatregelen. Daardoor kunnen we flink investeren in een veel sterker openbaar vervoer en in het fietsnetwerk. Dat is goed nieuws voor onze inwoners en ook voor iedereen die een woning zoekt, want deze investeringen zijn bedoeld om nieuwe woonwijken bereikbaar te maken. We zijn er nog niet, maar zien uit naar verdere samenwerking met het Rijk om de provincie Utrecht gezond en groen te laten groeien.”

Grote stap voorwaarts voor Utrechts OV en bereikbaarheid Amersfoort
In totaal reserveerde het Rijk 7,5 miljard euro voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de grote woningbouwlocaties in heel Nederland. Uit gezamenlijk onderzoek van het Rijk en de regio is gebleken dat een deels ondergrondse Merwedelijn het meest bijdraagt aan de bereikbaarheid van de nieuwe woningen in Utrecht en Nieuwegein. Deze nieuwe tramlijn is onderdeel van een samenhangend OV-pakket waarvoor het Rijk 810 miljoen euro reserveert en provincie en gemeenten 415 miljoen, samen ruim 1,2 miljard euro. Dit is een enorme stap richting de komst van de Merwedelijn, maar hiermee zijn we er nog niet. De kosten van Merwedelijn zijn momenteel geraamd op €1,3 tot €1,5 miljard. Na vervolgonderzoek weten we komend jaar preciezer hoe de maatregelen er uit moeten zien en hoeveel geld nodig is voor de realisatie.

In Amersfoort investeert het Rijk ruim 95 miljoen euro, de regio reserveert 67 miljoen euro. Het merendeel gaat naar verbeteringen voor voetgangers, fietsers, gedeelde vervoersmiddelen en het OV. Deze maken het mogelijk om tot en met 2030 8.500 woningen te realiseren in de Spoorzone en de A1-zone. Om deze wijken leefbaar en bereikbaar te houden komen er bijvoorbeeld duizenden extra fietsparkeerplaatsen bij OV-knooppunten Amersfoort Centraal en Amersfoort Schothorst en een ontsluitingsweg voor Vathorst-Bovenduist.

Vervolgstappen
Het komende jaar wordt de realisatie van de bereikbaarheidsmaatregelen verder voorbereid. Er komt ook onderzoek naar de gebiedsontwikkeling van de A12-zone en Rijnenburg, de spoorbereikbaarheid van Amersfoort en de aanpak van knooppunt Hoevelaken. Het Rijk en de Metropoolregio Utrecht gaan ook in gesprek over andere randvoorwaarden zoals groenvoorzieningen, de reductie van stikstof en de uitbreiding van het energienetwerk.